เครนทำเอง

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานถ่ายภาพเคลื่อนไหวอีกตัวหนึ่ง นั่นคือเครน

ของต่างประเทศจะมีราคาสูง ทำเองหมดไม่เท่าไหร่ แถมได้เมาด้วย

 

Crane mini from 9tommy on Vimeo.

Print Email