ไอฟิต ลาว

งานถ่ายโฆษณาที่ลาวครับ

ใช้กล้อง3ตัว 5D  7D  60D

 

I-Fit Part 002 (LAO) from 9tommy on Vimeo.

Print Email