อัตราค่าบริการ

พลัสมีเดีย PLUS MEDIA PRODUCTION

อัตราค่าบริการ ในประเทศ

ถ่ายภาพนิ่ง  คิวละ หนึ่งหมื่นบาท/วัน ไม่รวมค่าบริการแต่งภาพ

ถ่ายภาพเคลื่อนไหว คิวละ สองหมื่นบาท/วัน ไม่รวมค่าตัดต่อ

PHOTO  15,000 Baht/Day  =File original

VIDEO  30,000 Baht/Day =File original

สอบถามเพิ่มเติม 66-85-0000-990  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print Email