Pre wedding in Lao

เป็นงานถ่ายทำที่เวียงจันทน์ครับ ค่อนข้างฉุกละหุกและเวลาน้อยมาก อุปสรรคก็เยอะ

งานนี้ยังถ่ายทำไปแค่40% แต่เอามาลงให้ดูก่อน

Print Email