ไปถ่ายเทสนางแบบใหม่ เมื่อวันที่๕ธันวาคม๕๔  นางแบบยังใหม่มาก แอกชั่นยังแข็งนิดนึง

ก็ถือว่า มาสร้างความเคยชินซะก่อนหละครับ  นางแบบ น้องโบ จังหวัดอุดรธานี