ทำไว้ให้ดูเพื่อศึกษาครับ ผมใช้ FCPX ในการจัดการทั้งหมด