งานนี้ถ่าย MV / AD และโปสเตอร์ ทำ1วันเต็ม ใช้5D & 7D ถ่ายที่สตู กรุงเทพฯ และที่ลพบุรี

เอาตัวอย่างกับเบื้องหลังบางส่วนมาให้ดูครับ..

ไฟล์วิดิโอและภาพนิ่ง ยังไม่ได้แต่งใดๆ แค่แปลงไฟล์แล้วย่อ .. เพราะลุกค้าต้องการเอาไปโชว์ ด่วน.